HP Deskjet D2530 Printer - Vervaging treedt op aan de randen van een foto

background image

Vervaging treedt op aan de randen van een foto

Hoofdstuk 11

94

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en

background image

Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Als het fotopapier is gekruld, plaatst u het
papier in een plastic tas en buigt u het papier voorzichtig in de tegengestelde richting van
de krul totdat het papier weer vlak ligt. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet
gekruld is.
Zie

Opslag en verwerking van fotopapier

voor instructies over hoe u kunt voorkomen dat

fotopapier gaat omkrullen.