HP Deskjet D2530 Printer - Printer drukt meerdere vellen tegelijk af

background image

Printer drukt meerdere vellen tegelijk af

Controleer het volgende als de printer meerdere vellen in een keer afdrukt:

Papiergewicht

Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen

Papiergewicht

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager
gewicht heeft dan het vereiste papiergewicht. Gebruik papier dat voldoet aan de
geadviseerde specificaties. Zie

Papiergewicht

voor meer informatie.

Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen

De printer kan op meerdere vellen tegelijk afdrukken als het papier te ver in de printer is
geplaatst of als de papiergeleider niet goed tegen het papier aan zit. Plaats het papier
opnieuw in de papierlade en druk tegen het papier tot u weerstand voelt. Schuif
vervolgens de papiergeleider stevig tegen de stapel papier aan.
Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer verschillende
papiersoorten bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als gewoon papier
bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type papier dat
geschikt is voor het document dat u afdrukt.