HP Deskjet D2530 Printer - Papier is op

background image

Papier is op

Probeer het volgende:

Oplossing 1: controleer of de papierlade niet leeg is

Oplossing 2: controleer de achterklep van de printer

Oplossing 3: controleer het papier

Oplossing 4: gebruik de HP Paper Feed Cleaning Kit

Oplossing 5: reinig de rollen

Oplossing 6: neem contact op met HP-ondersteuning voor onderhoud

Oplossing 1: controleer of de papierlade niet leeg is

Oplossing:

Als de papierlade leeg is, voegt u papier toe.

Oorzaak:

De papierlade was leeg.

Oplossing 2: controleer de achterklep van de printer

Oplossing:

Als u de achterklep hebt verwijderd om een papierstoring te verhelpen,

plaatst u de klep terug. Duw de klep voorzichtig naar voren totdat deze op zijn plaats
klikt.

Oorzaak:

De achterklep was van het product verwijderd.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Hoofdstuk 11

88

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en

background image

Oplossing 3: controleer het papier

Oplossing:

controleer het papier dat in de papierlade is geplaatst en de

afdrukinstellingen.

Het papier in de papierlade plaatsen
1.

Haal het netsnoer uit de achterkant van het apparaat terwijl het apparaat aan
staat.

2.

Wacht 30 seconden en sluit het netsnoer dan opnieuw aan op de achterzijde van
het apparaat.

3.

Als het apparaat nog niet aan staat, schakel het dan in door op de

Aan/Uit

-knop

te drukken.

4.

Verwijder de stapel papier uit de papierlade en controleer of al het papier van
hetzelfde formaat en hetzelfde type is.

5.

Vervang papier dat gescheurd, stoffig, gekreukeld of gevouwen is.
Als het papier is opgekruld, vouw het papier dan voorzichtig in de tegengestelde
richting om het recht te maken of vervang het papier.

Opmerking

Gebruik normaal papier in de printer totdat het probleem is

opgelost.

6.

Tik met de stapel papier op een vlakke ondergrond om de randen van het papier
gelijk te krijgen.

7.

Controleer of de papierstapel 10 tot 25 vellen papier bevat.

8.

Plaats de stapel papier in de papierlade met de korte kant naar de printer toe en
de afdrukzijde naar benenden. Schuif de stapel papier naar de printer toe, tot de
stapel niet verder kan.

9.

Schuif de papierbreedtegeleider naar binnen tot deze tegen de rand van het
papier aankomt.

Opmerking

Plaats niet te veel papier in de papierlade. Zorg ervoor dat de

stapel papier in de papierlade past en dat deze niet hoger is dan de bovenkant
van de papierbreedtegeleider.

10.

Controleer of de afdrukinstellingen, het papierformaat en de papiersoort
overeenstemmen met het papier dat in de papierlade is geplaatst.
Bekijk de volgende taken voor meer informatie over het controleren en wijzigen
van deze instellingen.

11.

Probeer nogmaals af te drukken.

Papierproblemen

89

Problemen op

lo

ssen

background image

Het papierformaat instellen
1.

Zorg ervoor dat er papier in de invoerlade is geplaatst.

2.

Klik op

Afdrukken

in het menu

Bestand

van uw softwaretoepassing.

3.

Controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd.

4.

Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster

Printereigenschappen

opent.

Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam

Eigenschappen

,

Opties

,

Printerinstellingen

,

Printer

of

Voorkeuren

.

5.

Klik op het tabblad

Functies

.

6.

Klik in het gedeelte

Opties formaat wijzigen

op het juiste papierformaat in de

lijst

Formaat

.

In de volgende tabel worden de voorgestelde instellingen voor het papierformaat
weergegeven voor de verschillende papiersoorten die u in de invoerlade kunt
plaatsen. Bekijk de uitgebreide reeks opties in de lijst

Formaat

goed om te

bepalen of er al een papierformaat is gedefinieerd voor de papiersoort die u
gebruikt.

Papiersoort

Aanbevolen papierinstellingen

Kopieerpapier,
multifunctioneel papier of
gewoon papier

Letter of A4

Enveloppen

Een geschikt formaat enveloppen uit de lijst

Wenskaartpapier

Letter of A4

Indexkaarten

Een geschikt formaat kaarten uit de lijst (als de vermelde
formaten ongeschikt zijn, kunt u een aangepast
papierformaat opgeven)

Inkjet-papier

Letter of A4

Opstrijkpatronen T-shirts

Letter of A

Etiketten

Letter of A4

Briefpapier

Letter of A4

Panoramafotopapier

Een geschikt panoramaformaat uit de lijst (als de vermelde
formaten ongeschikt zijn, kunt u een aangepast
papierformaat opgeven)

Fotopapier

10 x 15 cm (met tab), 4 x 6 inch (met tab), Letter, A4 of een
geschikt formaat uit de lijst

Transparanten

Letter of A4

Papier van een speciaal
formaat

Aangepast papierformaat

Een bepaalde papiersoort selecteren
1.

Open het

Dialoogvenster Eigenschappen voor printer

.

2.

Klik op het tabblad

Functies

.

3.

Klik op

Meer

in de vervolgkeuzelijst

Papiersoort

en selecteer de papiersoort die

u wilt gebruiken.

Hoofdstuk 11

90

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en

background image

4.

Klik op

OK

.

5.

Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op

OK

.

Oorzaak:

Er was een probleem met het papier dat in de papierlade was geplaatst,

of de afdrukinstellingen kwamen niet overeen.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 4: gebruik de HP Paper Feed Cleaning Kit

Oplossing:

Voor bepaalde Deskjet-producten is een speciale kit nodig, de HP

Paper Feed Cleaning Kit, om de papierinvoerrollen te reinigen en dit probleem op te
lossen. Om na te gaan of dit uw product betreft, gaat u naar:

www.hp.com/support

.

Zoek naar "HP Paper Feed Cleaning Kit" voor meer informatie over deze kit en om
te controleren of u de kit voor uw product nodig hebt.

Oorzaak:

De papierinvoerrollen waren vuil en moesten worden gereinigd met de

HP Paper Feed Cleaning Kit.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 5: reinig de rollen

Oplossing:

Reinig de rollen.

Houd het volgende gereed:

Een pluisvrije doek of ander zacht materiaal dat niet rafelt of geen vezels
achterlaat.

Gedistilleerd water, gefilterd water of flessenwater.

De rollen reinigen
1.

Schakel het toestel uit en koppel het netsnoer los.

2.

Verwijder de achterklep om aan de rollers te kunnen.

3.

Dompel een pluisvrije doek in zuiver of gedistilleerd water en wring al het
overtollige water eruit.

4.

Reinig de rubber rollers om stof en vuil te verwijderen.

Papierproblemen

91

Problemen op

lo

ssen

background image

5.

Plaats de achterklep terug. Duw de klep voorzichtig naar voren totdat deze op
zijn plaats klikt.

6.

Koppel het netsnoer weer aan en schakel het toestel in.

7.

Probeer nogmaals af te drukken.

Oorzaak:

De rollen waren vuil en moesten worden gereinigd.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 6: neem contact op met HP-ondersteuning voor onderhoud

Oplossing:

Als u alle stappen van de vorige oplossingen hebt uitgevoerd, neemt

u contact op met HP-ondersteuning voor onderhoud.
Bezoek:

www.hp.com/support

.

Kies uw land/regio wanneer dit wordt gevraagd en klik vervolgens op

Contact

opnemen met HP

voor informatie over het aanvragen van technische ondersteuning.

Oorzaak:

Uw apparaat heeft een onderhoud nodig.