HP Deskjet D2530 Printer - Het bericht "Foute papiersoort" of "Papierformaat"

background image

Het bericht "Foute papiersoort" of "Papierformaat"

Wanneer u #10-enveloppen afdrukt vanuit de enveloppetool in Microsoft Word, wordt de
fout

Foute papiersoort

of

Papierformaat

weergegeven en beginnen de lampjes

Doorgaan en Printartridge te knipperen.
Probeer het volgende:

Oplossing 1: druk op de Doorgaan-knop

Oplossing 2: stel het papierformaat uitsluitend in Microsoft Word

Oplossing 1: druk op de Doorgaan-knop

Oplossing:

Druk na de foutberichten op de knop

Doorgaan

. Op die manier wordt

de enveloppe correct bedrukt.

Hoofdstuk 11

66

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en

background image

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 2: stel het papierformaat uitsluitend in Microsoft Word

Oplossing:

In Microsoft Word stelt u, voor u enveloppen afdrukt, het papierformaat

in op #10 in het tabblad

Functies

in het dialoogvenster

Printervoorkeuren

.

Opmerking

Stel het papierformaat niet in via de map Printers of via het

printerpictogram naast de klok in de rechter benedenhoek van het scherm, want
dit heeft invloed op de toepassingen. Stel het papierformaat uitsluitend in
Microsoft Word.

Als u het papierformaat wilt instellen in Microsoft Word, gaat u als volgt te werk
1.

Klik op

Bestand

in Microsoft Word en vervolgens op

Afdrukken

.

2.

Zorg ervoor dat u de juiste printer hebt geselecteerd en klik dan op

Eigenschappen

.

3.

Klik op het tabblad

Functies

.

4.

Selecteer

Envelop #10

in de vervolgkeuzelijst

Formaat

.

5.

Klik op

OK

in het dialoogvenster Printereigenschappen.

6.

Klik op

Annuleren

in het dialoogvenster Afdrukken.

7.

Druk de envelop af met de functie Enveloppen en labels in Microsoft Word. De
envelop zou zonder fouten moeten worden bedrukt.

Opmerking

Als u klaar bent met het afdrukken van de enveloppen stelt u

het papierformaat opnieuw op de standaard afdrukinstellingen in.