HP Deskjet D2530 Printer - Foto’s worden niet juist afgedrukt

background image

Foto's worden niet juist afgedrukt

Indien uw foto's niet correct worden afgedrukt, controleert u de papierlade of de
afdrukeigenschappen.

De papierlade controleren

De printereigenschappen controleren

Hoofdstuk 11

92

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en