HP Deskjet D2530 Printer - Er kan niet worden afgedrukt

background image

Er kan niet worden afgedrukt

Probeer het volgende:

Oplossing 1: controleer of de printer aanstaat

Oplossing 2: druk een testpagina af

Oplossing 3: Taken uit de afdrukwachtrij verwijderen

Oplossing 4: De printerkabelaansluiting controleren

Oplossing 5: controleer de printdriver

Oplossing 6: bepaal of de werking van de printer is onderbroken of de printer offline
is

Oplossing 7: verwijder de taken manueel uit de afdrukwachtrij

Oplossing 8: start de printspooler opnieuw op

Oplossing 9: controleer of de softwareapplicatie het probleem veroorzaakt

Oplossing 1: controleer of de printer aanstaat

Oplossing:

Controleer het Aan/Uit-lampje op de voorzijde van de printer. Als het

lampje niet brandt, is de printer uitgeschakeld. Zorg dat het netsnoer stevig is
aangesloten op de printer en een stopcontact. Druk op de

Aan/uit-knop

om de printer

in te schakelen.

Oorzaak:

Het apparaat stond uit.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 2: druk een testpagina af

Oplossing:

Druk een testpagina af om te zien of het apparaat kan afdrukken en in

verbinding staat met de computer.

Een testpagina afdrukken
1.

Plaats ongebruikt gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de papierlade.

2.

Open de

Werkset

van de printer.

3.

Klik op de knop

Testpagina afdrukken

op het tabblad Apparaatservice.

Het dialoogvenster Testpagina afdrukken verschijnt.

4.

Klik op de knop

Pagina afdrukken

.

Gooi de testpagina weg of gebruik deze voor andere doeleinden.

Als de testpagina mislukt, controleert u of u het apparaat goed hebt opgesteld.
Raadpleeg de Installatiegids die bij het product zat, voor informatie over de opstelling.

Oorzaak:

Het product werd niet goed opgesteld.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Hoofdstuk 11

74

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en

background image

Oplossing 3: Taken uit de afdrukwachtrij verwijderen

Oplossing:

Start uw computer opnieuw op om de afdrukwachtrij leeg te maken.

De afdrukwachtrij leegmaken
1.

Start uw computer opnieuw op.

2.

Nadat de computer opnieuw is opgestart, controleert u de wachtrij.

a

. Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren

te werk:

Windows Vista: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers

.

Windows XP: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers en faxapparaten

.

Windows 2000: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, wijs

Instellingen

aan en klik op

Printers

.

b

. Dubbelklik op het pictogram van uw apparaat om de afdrukwachtrij te openen.

Als er geen afdruktaken in behandeling zijn, is het probleem mogelijk
opgelost.

3.

Probeer nogmaals af te drukken.

Oorzaak:

De computer moest opnieuw worden opgestart om de afdrukwachtrij leeg

te maken.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 4: De printerkabelaansluiting controleren

Oplossing:

Koppel de USB-kabel los van de computer en het apparaat, en sluit

hem opnieuw aan.

De USB-kabel loskoppelen en weer aansluiten
1.

Koppel de USB-kabel los van het apparaat.

2.

Koppel de USB-kabel los van de computer.

3.

Laat de USB-kabel gedurende 5-6 seconden liggen.

4.

Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en de computer.

De printer drukt niet af

75

Problemen op

lo

ssen

background image

Na het opnieuw aansluiten moet het apparaat beginnen met de taken in de
afdrukwachtrij.

Opmerking

Controleer of de hub is ingeschakeld als u het apparaat aansluit

via een USB-hub. Als de hub aan staat, sluit u het apparaat rechtstreeks op
uw computer aan.

5.

Als het product niet automatisch begint af te drukken, start u nog een afdruktaak.

Oorzaak:

De USB-kabel moest worden losgekoppeld.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 5: controleer de printdriver

Oplossing:

Controleer of het apparaat als standaardprinter is ingesteld en of het

de juiste printerdriver gebruikt.

Controleren of het apparaat als de standaardprinter is ingesteld
1.

Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te
werk:

Windows Vista: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers

.

Windows XP: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers en faxapparaten

.

Windows 2000: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, wijs

Instellingen

aan en klik op

Printers

.

2.

Controleer of het juiste apparaat als de standaardprinter is ingesteld.
Naast de standaardprinter staat een vinkje in een zwarte cirkel.

3.

Als het foute apparaat als standaarprinter is ingesteld, klikt u met de rechter
muisknop op het juiste apparaat en selecteert u

Instellen als standaard

.

De printdriver controleren
1.

Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te
werk:

Windows Vista: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers

.

Windows XP: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers en faxapparaten

.

Windows 2000: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, wijs

Instellingen

aan en klik op

Printers

.

2.

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram naast het apparaat en selecteer

Eigenschappen

.

3.

Klik op het tabblad

Poorten

om te controleren of het apparaat de juiste poort

gebruikt.
De poort die door het apparaat wordt gebruikt, is gemarkeerd en aangevinkt. Het
apparaat moet zijn ingesteld op het gebruik van een DOT4-poort of de USB00X-
poort (waarbij X wordt vervangen door een nummer).

Hoofdstuk 11

76

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en

background image

4.

Als het apparaat de verkeerde poort gebruikt, klikt u op de juiste poort om ze te
selecteren.
De poort die op dit ogenblik door het apparaat wordt gebruikt, is gemarkeerd en
aangevinkt.

5.

Klik op het tabblad

Geavanceerd

.

6.

Controleer de driver weergegeven in het vervolgkeuzemenu

Driver

om na te gaan

of het apparaat de juiste driver gebruikt.
De naam van uw apparaat moet zijn weergegeven als de driver.

7.

Als de verkeerde driver is geselecteerd, selecteert u de juiste driver in het
vervolgkeuzemenu

Driver

.

8.

Klik op

OK

om uw wijzigingen op te slaan.

Oorzaak:

Als er meer dan een printer op de computer was geïnstalleerd, kan het

zijn dat de printer die in gebruik was niet de standaardprinter was of dat de verkeerde
driver werd geconfigureerd.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 6: bepaal of de werking van de printer is onderbroken of de printer
offline is

Oplossing:

Controleer of de werking van het apparaat niet is onderbroken en of

het apparaat niet offline is.

Controleren of de werking van de printer is onderbroken of de printer offline is
1.

Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te
werk:

Windows Vista: Klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers

.

Windows XP: Klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers en faxapparaten

.

Windows 2000: Klik op de taakbalk van Windows op

Start

, wijs

Instellingen

aan en klik op

Printers

.

2.

Dubbelklik op het pictogram van uw apparaat om de afdrukwachtrij te openen.

3.

Zorg ervoor dat in het menu

Printer

Afdrukken onderbreken

of

Printer offline

gebruiken

niet is aangevinkt. Als een ervan of beide wel zijn geselecteerd,

verwijder het vinkje dan door erop te klikken. Als het menu de optie

Printer online

gebruiken

bevat, selecteer dan die optie om er een vinkje naast te zetten.

4.

Als u wijzigingen hebt doorgevoerd, probeert u opnieuw af te drukken.

Oorzaak:

De werking van het apparaat was onderbroken of het apparaat was

offline.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

De printer drukt niet af

77

Problemen op

lo

ssen

background image

Oplossing 7: verwijder de taken manueel uit de afdrukwachtrij

Oplossing:

Maak de afdrukwachtrij manueel leeg.

De afdrukwachtrij manueel leegmaken
1.

Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te
werk:

Windows Vista: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers

.

Windows XP: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, klik op

Configuratiescherm

en klik op

Printers en faxapparaten

.

Windows 2000: klik op de taakbalk van Windows op

Start

, wijs

Instellingen

aan en klik op

Printers

.

2.

Dubbelklik op het pictogram van uw apparaat om de afdrukwachtrij te openen.

3.

Klik in het menu

Printer

op

Alle documenten annuleren

of op

Afdrukdocumenten verwijderen

en klik vervolgens op

Ja

om te bevestigen.

4.

Als er nog steeds documenten in de wachtrij staan, start u de computer opnieuw
op en probeert u daarna opnieuw af te drukken.

5.

Controleer de afdrukwachtrij nogmaals om te zien of ze leeg is en probeer
vervolgens opnieuw af te drukken.
Als de afdrukwachtrij niet leeg is, of als ze leeg is maar de afdruktaken nog steeds
niet worden uitgevoerd, gaat u over naar de volgende oplossing.

Oorzaak:

De wachtrij moest manueel worden leeggemaakt.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 8: start de printspooler opnieuw op

Oplossing:

Start de printspooler opnieuw op.

De printspooler stoppen en opnieuw starten
1.

Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te
werk:

Windows XP en Vista: klik op de Windows-taakbalk op

Start

en klik

vervolgens op

Configuratiescherm

.

Windows 2000: klik op de Windows-taakbalk op

Start

, ga naar

Instellingen

en klik vervolgens op

Configuratiescherm

.

2.

Dubbelklik op

Beheerinstrumenten

en vervolgens op

Services

.

3.

Scrol naar beneden in de lijst en klik op

Printspooler

en vervolgens op

Stoppen

om de service te stoppen.

4.

Klik op

Start

en vervolgens op

OK

om de service opnieuw te starten.

5.

Start de computer opnieuw op en probeer daarna opnieuw af te drukken.

Oorzaak:

De printspooler moest worden herstart.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Hoofdstuk 11

78

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en

background image

Oplossing 9: controleer of de softwareapplicatie het probleem veroorzaakt

Oplossing:

Controleer of de softwareapplicatie het probleem veroorzaakt.

De softwareapplicatie controleren
1.

Sluit de softwareapplicatie en open ze weer.

2.

Probeer opnieuw af te drukken vanaf de softwareapplicatie.

Opmerking

Mogelijk wordt afdrukken vanuit een DOS-applicatie niet door

de printer ondersteund. Ga na of de software een op Windows gebaseerd
programma of een op DOS gebaseerd programma is. Dat kunt u doen door
de systeemvereisten van het programma te controleren.

3.

Probeer af te drukken vanuit Kladblok om te zien of het probleem bij de
softwareapplicatie of bij de driver zit.

Afdrukken vanuit Kladblok
a

. Klik op de taakbalk van Windows op

Start

en klik vervolgens op

Programma's

of

Alle programma's

.

b

. Klik op

Bureau-accessoires

en vervolgens op

Kladblok

.

c

. Typ een paar tekens tekst in Kladblok.

d

. Klik op

Bestand

en vervolgens op

Afdrukken

.

4.

Als u wel vanuit Kladblok maar niet vanuit de softwareapplicatie kunt afdrukken,
neem dan contact op met de fabrikant van de applicatie.

Oorzaak:

De softwareapplicatie heeft gefaald of kon niet correct samenwerken met

de printdriver.