HP Deskjet D2530 Printer - Statuslampjes printcartridge branden of knipperen

background image

Statuslampjes printcartridge branden of knipperen

De printer heeft twee statuslichtjes voor de printcartridges.

1.

Het linker statuslampje stelt de driekleurenprintcartridge voor, die links in de
printcartridgewagen is geïnstalleerd.

2.

Het rechter statuslampje geeft de status aan van de zwarte printcartridge, die zich
rechts in de printcartridgewagen bevindt.

Indien een of beide statuslampjes printcartridge branden en niet knipperen

Controleer of de inkt van de printcartridge bijna op is. Zie

Een schatting van het

inktniveau bekijken

voor meer informatie.

Opmerking

Waarschuwingen en indicatoren voor het inktniveau bieden

uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Wanneer u een
waarschuwingsbericht voor een laag inktniveau krijgt, overweeg dan om een
vervangcartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden.
U hoeft de printcartridges niet te vervangen voor de afdrukkwaliteit
onaanvaardbaar wordt.

Als beide printcartridges nog voldoende inkt bevatten, drukt u op de knop

Doorgaan

. Als het statuslichtje van de printcartridges blijft branden, zet u de printer

uit en weer aan.

Hoofdstuk 11

72

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en

background image

Indien een of beide statuslampjes printcartridge branden en knipperen

Het linker statuslampje knippert als de driekleurenprintcartridge (links) het probleem
veroorzaakt, het rechter lampje knippert als de zwarte printcartridge (rechts) het
probleem veroorzaakt. Zie

Foutberichten i.v.m. printcartridges oplossen

om de fout

als gevolg van een probleem met de printcartridge op te lossen.

Als beide lampjes knipperen, controleert u of de juiste printcartridges werden
geplaatst. Zie

Installatie-instructies

voor meer informatie.

Zie

Richtlijnen voor het afdrukken zonder rand

als u een document zonder randen

aan het afdrukken bent, terwijl het lampje gaat knipperen.

Anders volgt u deze stappen op:

1.

Open de printerkap, verwijder de printcartridge aan de rechterzijde en sluit vervolgens
de kap.

2.

Voer een van de volgende stappen uit:

Indien het statuslampje voor de netstroom knippert: open de kap, plaats de zojuist
verwijderde printcartridge weer terug en haal vervolgens de andere printcartridge
uit de printer. Ga door met stap 3.

Indien het statuslampje voor de netstroom uit is: er is een probleem met de
printcartridge die u hebt verwijderd. Ga door met stap 3.

3.

Reinig de printcartridge

handmatig

.

Plaats de printcartridge na het reinigen weer terug in de printer.
Als het lichtje blijft knipperen, moet u

de printcartridge vervangen

.