HP Deskjet D2530 Printer - De lampjes van de printer zijn aan of knipperen

background image

De lampjes van de printer zijn aan of knipperen

De printerlampjes geven de status van de printer aan.

1

Aan/uit-lampje

2

Doorgaan-lampje

3

Statuslichtjes van de printcartridges

Om het probleem op te lossen waardoor de lampjes knipperen, klikt u op de juiste link.

Opmerking

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom de printerlampjes knipperen,

dus u krijgt dan ook meerdere oplossingen.

Aan/uit-lampje knippert

Doorgaan-lampje knippert

De lampjes Aan/uit en Doorgaan knipperen

Statuslampjes printcartridge branden of knipperen

Hoofdstuk 11

70

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en