HP Deskjet D2530 Printer - Afdrukken zijn onduidelijk of vertonen doffe kleuren

background image

Afdrukken zijn onduidelijk of vertonen doffe kleuren

Probeer de volgende oplossingen als de kleuren op uw afdruk niet zo helder en intens
zijn als verwacht.

Oplossing 1: controleer de afdrukinstellingen

Oplossing 2: controleer de papiersoort

Oplossing 3: reinig de printcartriges

Oplossing 1: controleer de afdrukinstellingen

Oplossing:

Controleer de afdrukinstellingen.

Controleer de instelling Papiersoort zodat deze overeenkomt met de papiersoort
in de invoerlade.

Controleer de kwaliteitsinstelling. Gebruik een hogere afdrukkwaliteit om meer
inkt te gebruiken bij het afdrukken.

Hoofdstuk 11

102

Problemen oplossen

Pro
b

leme

n oploss

en

background image

Zie voor meer informatie:

Selecteer een papiersoort

De afdruksnelheid of afdrukkwaliteit wijzigen

Maximum dpi

Oorzaak:

De papiersoort of de instellingen voor de afdrukkwaliteit waren onjuist.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 2: controleer de papiersoort

Oplossing:

HP raadt u aan HP Geavanceerd Papier te gebruiken of een andere

papiersoort die geschikt is voor het apparaat.
Zorg er altijd voor dat het papier waarop u afdrukt plat ligt. Gebruik HP Geavanceerd
Fotopapier voor afdrukken met het beste resultaat.
Zie voor meer informatie:

Opslag en verwerking van fotopapier

Oorzaak:

Er werd verkeerd papier in de invoerlade geplaatst.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 3: reinig de printcartriges

Oplossing:

Controleer de geschatte inktniveaus van de printcartridges. Als de

printcartridges leeg of bijna leeg zijn, moet u deze mogelijk vervangen.

Opmerking

Waarschuwingen en indicatoren voor het inktniveau bieden

uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Wanneer u een
waarschuwingsbericht voor een laag inktniveau krijgt, overweeg dan om een
vervangcartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden.
U hoeft de printcartridges niet te vervangen voor de afdrukkwaliteit
onaanvaardbaar wordt.

Als er nog inkt in de printcartridges zit, maar u toch problemen ondervindt, drukt u
een zelftestrapport af om vast te stellen of er een probleem is met de printcartridges.
Als het rapport een probleem aangeeft, reinigt u de printcartridges. Als dit het
probleem niet oplost, moet u de printcartridges wellicht vervangen.
Zie

Druk een testpagina af

voor meer informatie.

Oorzaak:

De printcartridges moesten worden schoongemaakt of er was

onvoldoende inkt.