HP Deskjet D2530 Printer - Afdrukken bevatten horizontale strepen of lijnen

background image

Afdrukken bevatten horizontale strepen of lijnen

Probeer de volgende oplossingen als uw afdruk lijnen, strepen of vlekken bevat over de
breedte van de pagina.

Oplossing 1: controleer of het papier op de juiste manier is geladen

Oplossing 2: controleer de instelling voor de afdrukkwaliteit

Oplossing 3: als de printcartridge is neergelaten, wacht u tot hij weer in de juiste
positie staat

Oplossing 4: reinig de sproeiers van de printcartridge

Oplossing 5: reinig de printcartridges

Oplossing 1: controleer of het papier op de juiste manier is geladen

Oplossing:

Controleer of het papier op de juiste manier is geladen.

Zie voor meer informatie:

Documenten afdrukken

Foto's afdrukken

Oorzaak:

Het papier werd niet op de juiste manier ingevoerd of was niet correct

geplaatst.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 2: controleer de instelling voor de afdrukkwaliteit

Oplossing:

Controleer de kwaliteitsinstelling. Gebruik een hogere afdrukkwaliteit

om meer inkt te gebruiken bij het afdrukken.
Zie voor meer informatie:

De afdruksnelheid of afdrukkwaliteit wijzigen

Maximum dpi

Oorzaak:

De instelling voor de afdrukkwaliteit was te laag ingesteld.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 3: als de printcartridge is neergelaten, wacht u tot hij weer in de juiste
positie staat

Oplossing:

Wacht een half uur zodat de printcartridge kan herstellen.

Oorzaak:

Een printcartridge werd geschud of ruw behandeld tijdens de installatie.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

De afdrukkwaliteit is slecht

101

Problemen op

lo

ssen

background image

Oplossing 4: reinig de sproeiers van de printcartridge

Oplossing:

Controleer de printcartridges. Als het ernaar uitziet dat er vezels en stof

zijn opgehoopt rondom de inktsproeiers, reinigt u het gedeelte met de inktsproeiers
op de printcartridge.
Zie voor meer informatie:

Printcartridges handmatig reinigen

Oorzaak:

De inktsproeiers van de printcartridge moesten worden gereinigd.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 5: reinig de printcartridges

Oplossing:

Controleer de geschatte inktniveaus van de printcartridges. Als de

printcartridges leeg of bijna leeg zijn, moet u deze mogelijk vervangen.

Opmerking

Waarschuwingen en indicatoren voor het inktniveau bieden

uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Wanneer u een
waarschuwingsbericht voor een laag inktniveau krijgt, overweeg dan om een
vervangcartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden.
U hoeft de printcartridges niet te vervangen voor de afdrukkwaliteit
onaanvaardbaar wordt.

Als er nog inkt in de printcartridges zit, maar u toch problemen ondervindt, drukt u
een zelftestrapport af om vast te stellen of er een probleem is met de printcartridges.
Als het rapport een probleem aangeeft, reinigt u de printcartridges. Als dit het
probleem niet oplost, moet u de printcartridges wellicht vervangen.
Zie

Druk een testpagina af

voor meer informatie.

Oorzaak:

De printcartridges moeten worden gereinigd of zijn mogelijk leeg.