HP Deskjet D2530 Printer - Updates voor de printersoftware downloaden

background image

Updates voor de printersoftware downloaden

Download om de paar maanden de laatste versie van de printersoftware om ervoor te
zorgen dat u over de nieuwste functies en verbeteringen beschikt.

Een update voor de printersoftware downloaden
1.

Zorg dat u een verbinding hebt met het internet.

2.

Klik in het menu

Start

van Windows op

Programma's

of

Alle programma's

, wijs

naar

HP

en klik op

HP Update

.

Het venster HP Update verschijnt.

3.

Klik op

Volgende

.

HP Update zoekt op de website van HP naar updates voor printersoftware.

Als de laatste versie al op de computer staat, verschijnt het bericht

Er zijn

momenteel geen software-updates beschikbaar

in het venster HP Update.

Als de laatste versie nog niet op de computer staat, verschijnt een lijst met de
verschillende nieuwere versies die kunnen worden gedownload in het venster
HP Update.

4.

Als een software-update beschikbaar is, schakelt u het selectievakje naast de naam
van de update in.

5.

Klik op

Installeren

.

6.

Volg de instructies op het scherm op.

Hoofdstuk 8

52

Printersoftware

Printe

rsoftware

background image

HP Photosmart-software downloaden

Wanneer u de update voor de printersoftware van de HP-website downloadt en
installeert, wordt de HP Photosmart-software die u mogelijk op de computer hebt staan,
niet bijgewerkt. Zie de Help bij HP Photosmart voor informatie over het bijwerken van de
HP Photosmart-software.

Updates voor de printersoftware downloaden

53

Printers

oftware

background image

9