HP Deskjet D2530 Printer - Printcartridges handmatig reinigen

background image

Printcartridges handmatig reinigen

Let op

Reinig de contacten van de printcartridge niet, tenzij u problemen ondervindt

met de afdrukkwaliteit en andere maatregelen niet hebben geholpen. Zie

De

afdrukkwaliteit is slecht

voor meer informatie.

Als de HP Deskjet in een stoffige omgeving wordt gebruikt, kan er zich enig vuil ophopen
op de contactpunten van de printcartridges. Dit vuil kan inktstrepen veroorzaken op
afgedrukte pagina's. Het probleem kan worden verholpen door de contactpunten van de
printcartridge handmatig te reinigen.
Voor het reinigen van de printcartridges hebt u het volgende nodig:

Gedistilleerd water (kraanwater kan middelen bevatten die besmettingen kunnen
veroorzaken en de printcartridge kunnen beschadigen)

Wattenstaafjes of ander zacht, pluisvrij materiaal dat niet aan de printcartridge blijft
kleven

Zorg ervoor dat u tijdens het reinigen geen inkt morst op uw handen of kleding. Zie

Inkt

verwijderen van de huid en van kleding

voor meer informatie.

De printerbehuizing onderhouden

59

O

nde

rho

u

d

background image

Voorbereidingen voor het reinigen
1.

Open de klep van de HP Deskjet.

2.

Wacht tot de printcartridgewagen zich naar de rechterzijde van de HP Deskjet heeft
verplaatst, niet meer beweegt en geen geluid meer maakt.

3.

Verwijder de printcartridges en plaats deze op een vel papier met de koperen
contactpunten naar boven.

Let op

Laat de printcartridges niet langer dan een half uur buiten de HP Deskjet

liggen.

Contactpunten van printcartridges handmatig reinigen
1.

Bevochtig een wattenstaafje met gedistilleerd water en knijp het overtollige water uit.

2.

Veeg de koperen contacten van de printcartridge voorzichtig schoon met het
wattenstaafje.

Let op

Raak de inktsproeiers van de printcartridge niet aan. Het aanraken van

de inktsproeikoppen kan leiden tot verstoppingen, problemen met de inkt en
slechte elektrische verbindingen.

1 Inktsproeiers (niet aanraken)

2 Koperen contactpunten

3.

Herhaal dit proces totdat er geen inktresten of stof meer op een schoon wattenstaafje
verschijnen.

4.

Plaats de printcartridges in de HP Deskjet en sluit vervolgens de printerkap. Zie

Installatie-instructies

voor meer informatie.