HP Deskjet D2530 Printer - Printcartridges automatisch reinigen

background image

Printcartridges automatisch reinigen

Als uw afgedrukte pagina's vaag zijn of er inktstrepen voorkomen, zijn de printcartridges
mogelijk bijna leeg of moet u deze reinigen. Zie

Een schatting van het inktniveau

bekijken

voor meer informatie.

Als de printcartridges voldoende inkt bevatten, reinigt u de printcartridges automatisch.

Printcartridges reinigen
1.

Open de

Werkset

van de printer.

2.

Klik op

Printcartridges reinigen

.

3.

Klik op

Reinigen

en volg de instructies op het scherm op.

Als na het reinigen de afdrukken nog steeds vaag zijn, reinigt u handmatig de contacten
van de printcartridges. Zie

Printcartridges handmatig reinigen

voor meer informatie.

Let op

Reinig de printcartridges alleen als het nodig is. Wanneer u de printcartridges

onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de cartridges.