HP Deskjet D2530 Printer - De papierlade uitklappen

background image

De papierlade uitklappen

De papierlade uitklappen
1.

Klap de papierlade omlaag.

Hoofdstuk 3

12

Introductie

Int
rod
uct
ie

background image

2.

Trek het verlengstuk van de lade naar buiten.

3.

Als u in de modus Snel concept afdrukt, moet u de verlengstukstop van de lade
uitklappen.