HP Deskjet D2530 Printer - Index

background image

Index

A

aan/uit-lampje knippert 70
aangepast papierformaat 45
afdruk

Internet-pagina's 49
kwaliteit, problemen

oplossen 96, 101, 103

onduidelijk 102
verticale strepen 104
vervormde afdruk 100

afdrukinstellingen

standaardinstellingen 50
wijzigen 51

afdrukken

4800 x 1200 dpi

geoptimaliseerd 47

aangepast papierformaat

45

afdrukinstellingen 51
afdrukkwaliteit 46
afdrukresolutie 46
afdruksnelheid 46
afdrukvoorbeeld 45
algemeen standaard

afdrukken 44

andere documenten 26
briefkaarten 30
brieven 28
brochures 33
digitale foto's 23
documenten 27
dubbelzijdig afdrukken 44
e-mails 26
enveloppen 29
Exif Print 24
folders 35
formaat van documenten

wijzigen 47

foto's 19
foto's met rand 21
foto's op gewoon papier

22

foto's zonder rand 19
grijstinten 43
hoge kwaliteit 47

indexkaarten en klein

afdrukmateriaal 31

ingebonden dubbelzijdig

afdrukken 48

instellen van de

paginavolgorde 42

kwaliteit, problemen

oplossen 98

labels 32
maximum dpi 47
meerdere pagina's op één

vel papier 43

met één printcartridge 16
opstrijkpatronen 38
posters 37
presentatie afdrukken 49
selecteren, papiersoort 45
snel/besparend 42
software 50
tips 40
transparanten 33
wenskaarten 34

afdrukken zonder rand 93
afdrukkwaliteit

doorgeveegde inkt 96

afdrukresolutie 46
afdruksnelheid 46
afdruktips 40
afdrukvoorbeeld 45
algemeen standaard

afdrukken 44

andere documenten

afdrukken 26

B

Benodigdheden bestellen 62
bijna leeg 58
briefkaarten afdrukken 30
brieven afdrukken 28
brochures afdrukken 33

D

digitale foto's 23
documenten afdrukken 27

documenten worden langzaam

afgedrukt

meerdere programma's zijn

geopend 80

printersoftware moet worden

bijgewerkt 80

document is verkeerd afgedrukt

document wordt scheef of

niet in midden van pagina
afgedrukt 107

document wordt langzaam

afgedrukt

complexe documenten

worden afgedrukt 80

maximum dpi

geselecteerd 80

modus inktback-up 80
systeemvereisten 80

doorgeveegde inkt 96
dpi, maximum 47
dubbelzijdig 48
dubbelzijdig afdrukken 44
duplex afdrukken 44

E

eigenschappen voor printer

51

e-mail afdrukken 26
enveloppen afdrukken 29
Exif Print 24

F

faxen

slechte kwaliteit

afdrukken 98

faxproblemen

slechte afdrukkwaliteit 98

folder afdrukken 35
formaat van documenten

wijzigen 47

foto's

digitale 23
worden niet goed

afgedrukt 93

118

Index

background image

foto's afdrukken

foto's op gewoon papier

22

geld besparen 25

foto afdrukken

foto's met rand 21
foto's zonder rand 19

foto heeft ongewenste rand

voor klein fotopapier 95

fotopapier, opslag en

verwerking 24

foutberichten

papier is op 88
printcartridgefouten 63

G

geschat inktniveau 58
grijstinten afdrukken 43

H

HP-ondersteuning bellen 110
HP Photosmart-software

downloading 53

I

indexkaarten afdrukken 31
informatie over milieu

papier 112
plastic 112
recyclingprogramma 112
veiligheidsinformatie-

bladen 112

ingebonden dubbelzijdig

afdrukken 48

inkt

bijna leeg 65
strepen op de achterkant

van het blad 105

inkt, verwijderen van inkt van de

huid en van kleding 59

installatie

programma stopt 68

installeren, printcartridges 54
instellingen 51

K

Kennisgeving van Hewlett-

Packard Company 2

kleur

dof 102

knoppen

Aan/uit-knop 10

Doorgaan-knop 11
knop Annuleren 10

L

label afdrukken 32
lampjes

Aan/uit-lampje 10
Aan/uit-lampje knippert 71
Doorgaan-lampje 11
Doorgaan-lampje knippert

71

lichtjes

alle lampjes knipperen 72
lampje status printcartridge

knippert 72

statuslichtjes van de

printcartridges 11

M

maximum dpi 47
milieu

programma voor

milieubeheer 111

modus inktback-up 16

N

na de periode van

ondersteuning 110

O

Onbekend apparaat, bericht

69

onderhoud

printcartridges 60
printer 54
printerbehuizing 59

opstrijkpatronen afdrukken 38
opties van Foto verbeteren 23

P

paginavolgorde instellen 42
papier

op 88
toevoer mislukt 106

papier is op 88
papierlade

papierlade inklappen 14
papierlade uitklappen 12

Papier of andere media

bestellen 62

papiersoort selecteren 45
papierstoring 86

periode van telefonische

ondersteuning

periode voor

ondersteuning 110

posters afdrukken 37
presentatie afdrukken 49
printcartridges

afdrukken met één

printcartridge 16

automatisch reinigen 58
bestelinformatie 58
eerder gebruikt 64
gebruikt in de printer 15
handmatig reinigen 59
inkt bijna op 65
installeren 54
onderhoud 60
selectienummers 55
uitlijnen 57

printer drukt meerdere vellen

tegelijk af 92

printer drukt niet af 73
printerfuncties 8
printer houdt op met

afdrukken 84

printernaam verschijnt niet 69
printeronderhoud 54
printerproblemen oplossen 63
printersoftware

updates downloaden 52

printerspecificaties 111
printer voert geen papier in 87
printerwerkset 61
Print- of printcartridges

bestellen 62

problemen bij afdrukken van

foto's

afdrukinstellingen

controleren 93

problemen oplossen

Aan/uit-lampje knippert 71
afbeelding wordt onder een

hoek afgedrukt 94

afdrukken van documenten

zonder rand,
problemen 93

afdrukkwaliteit 96
alle lampjes knipperen 72
delen van document

ontbreken of staan op
verkeerde plaats 107

documenten worden

langzaam afgedrukt 79

Index

119

Inde

x

background image

Doorgaan-lampje knippert

71

envelop wordt onder een

hoek afgedrukt 108

faxproblemen 98
installatieprogramma

stopt 68

lampje status printcartridge

knippert 72

meerdere vellen tegelijk

worden afgedrukt 92

nieuwe afdrukinstellingen

zijn niet zichtbaar in het
document 108

papierstoring 86
printer 63
printer drukt niet af 73
printer houdt op met

afdrukken 84

printernaam verschijnt

niet 69

printer voert geen papier

in 87

problemen bij afdrukken van

foto's 92

richtlijnen voor het afdrukken

zonder rand 93

slechte afdrukkwaliteit 95
tekst en afbeeldingen zijn

niet uitgelijnd 107

verkeerd afgedrukt

document 107

R

Real Life-technologie 23
recycling

printcartridges 112

reinigen

printcartridges

automatisch 58

printcartridges handmatig

59

printerbehuizing 59

S

slechte afdrukkwaliteit 96
slechte afdrukkwaliteit fax 98
snel/besparend afdrukken 42
Snel afdrukopties instellen,

tabblad 40

standaardafdrukinstellingen

50

standaardprinter 50
statuslichtjes van de

printcartridges 11

Supplies

bestellen 62

T

tekst

gekarteld 106
niet volledig gevuld 98
vloeiende lettertypen 106

telefonisch contact opnemen

110

testpagina afdrukken 40
toegankelijkheid 2
transparanten afdrukken 33

U

uitlijnen, printcartridges 57
updates

downloaden voor

software 52

HP Photosmart-software

53

USB

printer aansluiten 18

V

verwijderen, inkt van de huid en

van kleding 59

W

Wat is dit?, helpfunctie 52
Webpagina's afdrukken 49
wenskaart afdrukken 34
wenskaarten afdrukken 34
werkset 61

120

Index