HP Deskjet D2530 Printer - Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën

background image

Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën

Met HP Real Life-technologieën kunt u de kwaliteit van afgedrukte foto's verbeteren.
In de meeste gevallen hoeft u de standaardafdrukinstelling

Basis

niet te wijzigen. Bij de

instelling Basis worden de beelden die u afdrukt scherper gemaakt en worden de kwaliteit
en helderheid van beelden met een lage resolutie verhoogd, zoals beelden die u van
internet hebt gedownload.
U kunt de instelling wijzigen in

Volledig

als de beelden die u wilt afdrukken onder- of

overbelicht zijn, donkere vlakken of rode ogen bevatten of kleuren hebben die er flets
uitzien.
U kunt de instelling ook wijzigen in

Uit

als u het beeld handmatig wilt bewerken in een

softwareprogramma, bijvoorbeeld HP Photosmart-software.

Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën

23

Fot

o

's afd

rukken

background image

Tip

U kunt rode ogen van de foto verwijderen als u de modus

Uit

of

Basis

gebruikt

door het vakje

Rode ogen verwijderen

aan te vinken.

De instellingen van HP Real Life-technologieën wijzigen
1.

Open het

Dialoogvenster Eigenschappen voor printer

.

2.

Klik op het tabblad

Functies

.

3.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst

Foto verbeteren

van HP Real Life-technologieën

de juiste instelling voor de foto die u wilt afdrukken.