HP Deskjet D2530 Printer - Folders afdrukken

background image

Folders afdrukken

Bij het afdrukken van brochures worden de pagina's van een document automatisch zo
gerangschikt en vergroot of verkleind dat wanneer het document tot een brochure wordt
gevouwen, de paginavolgorde correct is.
Als een uit vier pagina's bestaande brochure bijvoorbeeld op weerszijden van het papier
wordt afgedrukt, zouden de pagina's als volgt worden gerangschikt en afgedrukt:

Folders afdrukken

35

An

dere doc

umente

n afdru

kken

background image

Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: 80 vel papier.

Het afdrukken voorbereiden
1.

Schuif de papiergeleider helemaal naar links.

2.

Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de lade. De zijde waarop u wilt
afdrukken moet naar beneden wijzen.

3.

Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.

4.

Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

Afdrukken
1.

Open het

Dialoogvenster Eigenschappen voor printer

.

2.

Klik op het tabblad

Snel afdrukopties instellen

.

3.

Klik in de lijst

Snel afdrukopties instellen

op

Dubbelzijdig afdrukken

.

4.

Selecteer een van de volgende bindopties in de vervolgkeuzelijst

Dubbelzijdig

afdrukken

:

Links binden

Rechts binden

5.

Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op

OK

.

6.

Laad op de hieronder getoonde wijze de afgedrukte pagina's opnieuw in de
papierlade wanneer daarom wordt gevraagd.

7.

Klik op

Doorgaan

om het afdrukken van de brochure te voltooien.

Gebruik de helpfunctie

Wat is dit?

voor meer informatie over de functies in het

dialoogvenster Eigenschappen voor printer. Zie

Helpfunctie Wat is dit?

voor meer

informatie.

Hoofdstuk 6

36

Andere documenten afdrukken

Ande

re docu

m

en
ten af

drukk

en