HP Deskjet D2530 Printer - Brieven afdrukken

background image

Brieven afdrukken

Richtlijnen

Zie

enveloppen

voor informatie over het afdrukken van een envelop voor uw brief.

Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: 80 vel papier.

Het afdrukken voorbereiden
1.

Schuif de papiergeleider helemaal naar links.

2.

Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de lade. De zijde waarop u wilt
afdrukken moet naar beneden wijzen.

Opmerking

Als u briefhoofdpapier gebruikt, moet het briefhoofd omlaag wijzen

en naar voren, in de richting van de printer.

Hoofdstuk 6

28

Andere documenten afdrukken

Ande

re docu

m

en
ten af

drukk

en

background image

3.

Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.

4.

Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

Afdrukken
1.

Open het

Dialoogvenster Eigenschappen voor printer

.

2.

Klik op het tabblad

Snel afdrukopties instellen

.

3.

Klik op

Presentatie afdrukken

in de lijst

Snel afdrukopties instellen

en geef de

volgende afdrukinstellingen op:

Papiersoort

:

Gewoon papier

Papierformaat

: een geschikt papierformaat

4.

Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op

OK

.

Gebruik de helpfunctie

Wat is dit?

voor meer informatie over de functies in het

dialoogvenster Eigenschappen voor printer. Zie

Helpfunctie Wat is dit?

voor meer

informatie.