HP Deskjet D2530 Printer - Briefkaarten afdrukken

background image

Briefkaarten afdrukken

Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: 20 briefkaarten.

Het afdrukken voorbereiden
1.

Schuif de papiergeleider helemaal naar links.

2.

Plaats de kaarten tegen de rechterkant van de lade. Het papier moet met de
afdrukzijde naar beneden liggen en de korte rand moet in de richting van de printer
wijzen.

3.

Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.

4.

Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de kaarten.

Hoofdstuk 6

30

Andere documenten afdrukken

Ande

re docu

m

en
ten af

drukk

en

background image

Afdrukken
1.

Open het

Dialoogvenster Eigenschappen voor printer

.

2.

Klik op het tabblad

Functies

en geef de volgende afdrukinstellingen op:

Papiersoort

: klik op

Meer

, klik op

Speciaal papier

en kies een geschikte

kaartsoort.

Afdrukkwaliteit

:

Normaal

of

Beste

.

Formaat

: een geschikt kaartformaat

3.

Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op

OK

.

Gebruik de helpfunctie

Wat is dit?

voor meer informatie over de functies in het

dialoogvenster Eigenschappen voor printer. Zie

Helpfunctie Wat is dit?

voor meer

informatie.

Opmerking

Raadpleeg

Papier is op

voor informatie over wat u moet doen bij het

bericht 'Papier is op'.