HP Deskjet D2530 Printer - Afdruksnelkoppelingen maken

background image

Afdruksnelkoppelingen maken

Naast de snelkoppelingen die beschikbaar zijn in de lijst Afdruksnelkoppelingen, kunt u
uw eigen snelkoppelingen maken.
Als u bijvoorbeeld vaak op transparanten afdrukt, kunt u een snelkoppeling maken door
de snelkoppeling Presentatie afdrukken te selecteren, de papiersoort te wijzigen in
HP Premium Inkjet Transparanten en de gewijzigde snelkoppeling onder een andere
naam op te slaan; bijvoorbeeld Presentaties op transparanten. Wanneer u de
snelkoppeling hebt gemaakt, hoeft u deze alleen maar te selecteren wanneer u op
transparanten wilt afdrukken, in plaats van telkens de afdrukinstellingen te moeten
wijzigen.

Een afdruksnelkoppeling maken
1.

Open het

Dialoogvenster Eigenschappen voor printer

.

2.

Klik op het tabblad

Snel afdrukopties instellen

.

3.

Klik in de lijst

Snel afdrukopties instellen

op een snelkoppeling.

De afdrukinstellingen voor de geselecteerde snelkoppeling worden weergegeven.

4.

Wijzig de afdrukinstellingen in de waarden die u in de nieuwe snelkoppeling wilt
hebben.

5.

Typ in het vak

Voer nieuwe naam voor snelinstelling in

een naam voor de nieuwe

snelkoppeling en klik op

Opslaan

.

De snelkoppeling wordt aan de lijst toegevoegd.