HP Deskjet D2530 Printer - De paginavolgorde instellen

background image

De paginavolgorde instellen

De paginavolgorde bepaalt de volgorde waarin documenten met meerdere pagina's
worden afgedrukt.

De paginavolgorde instellen
1.

Open het

Dialoogvenster Eigenschappen voor printer

.

2.

Klik op het tabblad

Geavanceerd

.

3.

Klik op

Documentopties

en vervolgens op

Layout-opties

.

4.

Klik op een van de volgende opties van

Paginavolgorde

:

Van voren naar achteren

: drukt de eerste pagina van het document als laatste

af. Deze instelling bespaart tijd omdat u de afgedrukte pagina's niet hoeft te
rangschikken. Dit is een geschikte instelling voor de meeste afdruktaken.

Van achteren naar voren

: drukt de laatste pagina van het document als laatste

af.

5.

Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op

OK

.