HP Deskjet D2530 Printer - Καλωσορίσατε

background image

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

Βοήθεια

για

τον

HP Deskjet D2500 series.

Για

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

το

πώς

θα

χρησι

µ

οποιήσετε

τον

υπολογιστή

σε

συνδυασ

µ

ό

µ

ε

τον

εκτυπωτή

,

ανατρέξτε

στον

ακόλουθο

πίνακα

και

επιλέξτε

το

κατάλληλο

θέ

µ

α

.

Μπορείτε

επίσης

να

χρησι

µ

οποιήσετε

τον

πίνακα

περιεχο

µ

ένων

στα

αριστερά

,

για

να

βρείτε

τις

πληροφορίες

που

θέλετε

.

Εάν

χρησι

µ

οποιείτε

το

προϊόν

µ

ε

υπολογιστή

που

τρέχει

Windows 2000,

ορισ

µ

ένες

λειτουργίες

ενδέχεται

να

µ

ην

είναι

διαθέσι

µ

ες

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

,

δείτε

Ση

µ

είωση

για

τους

χρήστες

Windows 2000

.

Ση

µ

είωση

Για

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

την

εγκατάσταση

του

λογισ

µ

ικού

,

δείτε

τον

Οδηγό

εγκατάστασης

που

συνοδεύει

τον

εκτυπωτή

.

Ενότητα

Περιγραφή

Ειδικά

χαρακτηριστικά

Μάθετε

για

µ

ερικά

από

τα

ειδικά

χαρακτηριστικά

του

εκτυπωτή

.

Για

να

ξεκινήσετε

Μάθετε

πώς

να

χειρίζεστε

τον

εκτυπωτή

και

πώς

να

χρησι

µ

οποιείτε

και

να

αντικαθιστάτε

τα

δοχεία

µ

ελάνης

.

Σύνδεση

του

εκτυπωτή

Μάθετε

πώς

να

συνδέετε

τον

εκτυπωτή

στον

υπολογιστή

σας

.

Εκτύπωση

φωτογραφιών

Μάθετε

πώς

να

εκτυπώνετε

φωτογραφίες

,

να

ρυθ

µ

ίζετε

την

ε

µ

φάνιση

των

φωτογραφιών

πριν

από

την

εκτύπωση

,

να

τοποθετείτε

ένα

δοχείο

µ

ελάνης

,

να

αποθηκεύετε

και

να

χειρίζεστε

το

φωτογραφικό

χαρτί

και

να

µ

οιράζεστε

τις

φωτογραφίες

σας

µ

ε

φίλους

και

συγγενείς

.

Εκτύπωση

άλλων

εγγράφων

Μάθετε

πώς

να

εκτυπώνετε

διάφορα

έγγραφα

,

όπως

email,

ευχετήριες

κάρτες

,

φακέλους

,

ετικέτες

,

αφίσες

,

φυλλάδια

,

διαφάνειες

και

σιδερότυπα

.

Συ

µ

βουλές

εκτύπωσης

Μάθετε

πώς

να

χρησι

µ

οποιείτε

τις

συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

,

να

επιλέγετε

έναν

τύπο

χαρτιού

,

να

αλλάζετε

την

ανάλυση

εκτύπωσης

,

να

ρυθ

µ

ίζετε

τη

σειρά

των

σελίδων

,

να

εκτυπώνετε

πολλαπλές

σελίδες

σε

ένα

φύλλο

,

να

πραγ

µ

ατοποιείτε

προεπισκόπηση

ενός

εγγράφου

και

να

χρησι

µ

οποιείτε

την

εκτύπωση

σε

δύο

όψεις

.

Λογισ

µ

ικό

εκτυπωτή

Μάθετε

πώς

να

ορίζετε

τον

εκτυπωτή

HP Deskjet

ως

τον

προεπιλεγ

µ

ένο

εκτυπωτή

,

να

καθορίζετε

τις

προεπιλεγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

και

να

λα

µ

βάνετε

ενη

µ

ερω

µ

ένες

εκδόσεις

του

λογισ

µ

ικού

του

εκτυπωτή

.

Καλωσορίσατε

5

Καλωσορ

ίσατ

ε

background image

Ενότητα

Περιγραφή

Συντήρηση

Μάθετε

πώς

να

τοποθετείτε

και

να

φροντίζετε

τα

δοχεία

µ

ελάνης

,

να

βλέπετε

τη

στάθ

µ

η

της

µ

ελάνης

σε

ένα

δοχείο

,

να

εκτυπώνετε

µ

ια

δοκι

µ

αστική

σελίδα

και

να

αφαιρείτε

λεκέδες

µ

ελανιού

.

Αντι

µ

ετώπιση

προβλη

µ

άτων

Βρείτε

λύση

σε

ένα

πρόβλη

µ

α

υλικού

ή

λογισ

µ

ικού

.

Υποστήριξη

HP

Μάθετε

πώς

να

επικοινωνείτε

µ

ε

την

υποστήριξη

της

ΗΡ

.

Αγορά

αναλωσί

µ

ων

µ

ελάνης

Παραγγείλετε

αναλώσι

µ

α

για

τον

εκτυπωτή

.

Προδιαγραφές

εκτυπωτή

Μάθετε

για

τη

χωρητικότητα

χαρτιού

,

τις

απαιτήσεις

και

άλλες

προδιαγραφές

του

εκτυπωτή

.

Πρόγρα

µµ

α

ανακύκλωσης

αναλωσί

µ

ων

για

εκτυπωτές

ψεκασ

µ

ού

HP

Μάθετε

πώς

να

ανακυκλώνετε

δοχεία

µ

ελάνης

.

Κεφάλαιο

1

(

συνέχεια

)

6

Καλωσορίσατε

Καλωσ

ο

ρ

ίσατε

background image

2

Ειδικά

χαρακτηριστικά

Συγχαρητήρια

!

Το

HP Deskjet

περιλα

µ

βάνει

διάφορες

εντυπωσιακές

λειτουργίες

:

Φιλικός

προς

το

χρήστη

:

Εύκολη

εγκατάσταση

και

χρήση

.

Εκτύπωση

χωρίς

περίγρα

µµ

α

:

Εκτυπώστε

φωτογραφίες

διαστάσεων

4 x 6

ίντσες

χωρίς

περίγρα

µµ

α

χρησι

µ

οποιώντας

τη

λειτουργία

εκτύπωσης

χωρίς

περίγρα

µµ

α

.

Για

πληροφορίες

,

δείτε

Εκτύπωση

φωτογραφιών

χωρίς

περίγρα

µµ

α

.

Εκτι

µ

ώ

µ

ενα

επίπεδα

µ

ελάνης

:

Μάθετε

ποιο

είναι

το

κατά

προσέγγιση

το

επίπεδο

µ

ελάνης

σε

κάθε

δοχείο

µ

ελάνης

µ

ε

την

επιλογή

Εκτι

µ

ώ

µ

ενα

επίπεδα

µ

ελάνης

στην

Εργαλειοθήκη

του

εκτυπωτή

.

Για

πληροφορίες

,

δείτε

Προβολή

εκτι

µ

ώ

µ

ενων

επιπέδων

µ

ελάνης

.

Λειτουργία

εφεδρικής

µ

ελάνης

:

Εκτυπώστε

µ

ε

ένα

δοχείο

µ

ελάνης

.

Για

πληροφορίες

δείτε

Τρόπος

λειτουργίας

µ

ε

εφεδρικό

µ

ελάνι

.

Ειδικά