HP Deskjet D2530 Printer - Εξοικονόμηση χρημάτων και μελάνης κατά την εκτύπωση φωτογραφιών

background image

φωτογραφιών

Για

να

εξοικονο

µ

ήσετε

χρή

µ

ατα

και

µ

ελάνη

όταν

εκτυπώνετε

φωτογραφίες

,

χρησι

µ

οποιήστε

φωτογραφικό

χαρτί

HP Everyday Photo Paper

και

ρυθ

µ

ίστε

την

ποιότητα

εκτύπωσης

στην

επιλογή

Κανονική

.

Το

φωτογραφικό

χαρτί

HP Everyday Photo Paper

έχει

σχεδιαστεί

για

τη

δη

µ

ιουργία

ποιοτικών

φωτογραφιών

µ

ε

λιγότερη

µ

ελάνη

.

Φύλαξη

και

µ

εταχείριση

φωτογραφικού

χαρτιού

25

Εκτύπω

σ

η

φω

τογρ

αφιώ

ν

background image

Ση

µ

είωση

Για

φωτογραφίες

υψηλότερης

ποιότητας

,

χρησι

µ

οποιήστε

φωτογραφικό

χαρτί

HP Advanced Photo Paper

και

ρυθ

µ

ίστε

την

ποιότητα

εκτύπωσης

στην

επιλογή

Βέλτιστη

ή

Μέγιστη

ανάλυση

dpi

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

την

ενεργοποίηση

της

λειτουργίας

µ

έγιστης

ανάλυσης

dpi,

δείτε

Μέγιστη

ανάλυση

dpi

.

Κεφάλαιο

5

26

Εκτύπωση

φωτογραφιών

Εκτύ

πωση

φω
το

γραφ

ιώ

ν

background image

6

Εκτύπωση

άλλων

εγγράφων

E-mail

Έγγραφα

Επιστολές

Φάκελοι

Καρτ

-

ποστάλ

Κάρτες

ευρετηρίου

Ετικέτες

∆ιαφάνειες

Μπροσούρες

Ευχετήριες

κάρτες

Φυλλάδια

Αφίσες

Σιδερότυπα

Συ

µ

βουλές

εκτύπωσης

:

Ελαχιστοποιήστε

το

κόστος

και

τον

κόπο

σας

βελτιστοποιώντας

την

ποιότητα

των