HP Deskjet D2530 Printer - Το χαρτί τελείωσε

background image

τελείωσε

∆οκι

µ

άστε

τις

παρακάτω

λύσεις

:

Λύση

1:

Βεβαιωθείτε

ότι

ο

δίσκος

χαρτιού

δεν

είναι

άδειος

Λύση

2:

Ελέγξτε

την

πίσω

θύρα

του

εκτυπωτή

Λύση

3:

Ελέγξτε

το

χαρτί

Λύση

4:

Χρησι

µ

οποιήστε

το

κιτ

καθαρισ

µ

ού

τροφοδότησης

χαρτιού

της

HP

Λύση

5:

Καθαρίστε

τους

κυλίνδρους

Λύση

6:

Επικοινωνήστε

µ

ε

την

υποστήριξη

της

HP

για

σέρβις

Λύση

1:

Βεβαιωθείτε

ότι

ο

δίσκος

χαρτιού

δεν

είναι

άδειος

Λύση

:

Εάν

ο

δίσκος

χαρτιού

είναι

κενός

,

προσθέστε

περισσότερο

χαρτί

.

Αιτία

:

Ο

δίσκος

χαρτιού

ήταν

άδειος

.

Λύση

2:

Ελέγξτε

την

πίσω

θύρα

του

εκτυπωτή

Λύση

:

Εάν

έχετε

αφαιρέσει

την

πίσω

θύρα

για

να

ξε

µ

πλοκάρετε

το

χαρτί

,

τοποθετήστε

την

ξανά

.

Πιέστε

απαλά

τη

θύρα

προς

τα

ε

µ

πρός

µ

έχρι

να

κλείσει

.

Αιτία

:

Η

πίσω

θύρα

του

προϊόντος

είχε

αφαιρεθεί

.

Εάν

τα

παραπάνω

δεν

έλυσαν

το

πρόβλη

µ

α

,

δοκι

µ

άστε

την

επό

µ

ενη

λύση

.

Κεφάλαιο

11

94

Αντι

µ

ετώπιση

προβλη

µ

άτων

Αν
τι

µ

ετ

ώπιση

προβλη

µ

άτων

background image

Λύση

3:

Ελέγξτε

το

χαρτί

Λύση

:

Ελέγξτε

το

χαρτί

που

έχει

τοποθετηθεί

στο

δίσκο

χαρτιού

και

τις

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

.

Για

να

ελέγξετε

το

χαρτί

στο

δίσκο

χαρτιού

1.

Ενώ

το

προϊόν

είναι

ενεργοποιη

µ

ένο

,

βγάλτε

το

καλώδιο

τροφοδοσίας

από

το

πίσω

µ

έρος

του

προϊόντος

.

2.

Περι

µ

ένετε

30

δευτερόλεπτα

και

,

στη

συνέχεια

,

συνδέστε

πάλι

το

καλώδιο

τροφοδοσίας

στο

πίσω

µ

έρος

του

προϊόντος

.

3.

Εάν

το

προϊόν

δεν

είναι

ήδη

ενεργοποιη

µ

ένο

,

ενεργοποιήστε

το

πατώντας

το

κου

µ

πί

Power

(

τροφοδοσίας

).

4.

Αφαιρέστε

τη

στοίβα

χαρτιού

από

το

δίσκο

χαρτιού

και

βεβαιωθείτε

ότι

όλο

το

χαρτί

στο

δίσκο

χαρτιού

είναι

του

ίδιου

µ

εγέθους

και

τύπου

.

5.

Αντικαταστήστε

το

χαρτί

που

είναι

σκισ

µ

ένο

,

σκονισ

µ

ένο

,

τσαλακω

µ

ένο

ή

διπλω

µ

ένο

.

Εάν

το

χαρτί

είναι

κυρτω

µ

ένο

,

ισιώστε

το

λυγίζοντάς

το

απαλά

προς

την

αντίθετη

κατεύθυνση

,

ή

αντικαταστήστε

το

.

Ση

µ

είωση

Χρησι

µ

οποιήστε

απλό

χαρτί

στο

προϊόν

µ

έχρι

να

λυθεί

το

πρόβλη

µ

α

.

6.

Χτυπήστε

τη

στοίβα

χαρτιού

σε

µ

ια

επίπεδη

επιφάνεια

για

να

ευθυγρα

µµ

ιστούν

οι

άκρες

.

7.

Βεβαιωθείτε

ότι

η

στοίβα

χαρτιού

περιέχει

από

10

έως

25

φύλλα

.

8.

Τοποθετήστε

τη

στοίβα

χαρτιού

στο

δίσκο

χαρτιού

µ

ε

τη

στενή

πλευρά

προς

τα

ε

µ

πρός

και

την

πλευρά

εκτύπωσης

προς

τα

κάτω

.

Σύρετε

τη

στοίβα

χαρτιού

προς

τον

εκτυπωτή

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

.

9.

Σύρετε

τον

οδηγό

πλάτους

χαρτιού

προς

τα

µ

έσα

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

στην

άκρη

του

χαρτιού

.

Ση

µ

είωση

Μην

υπερφορτώνετε

το

δίσκο

χαρτιού

.

Βεβαιωθείτε

ότι

η

στοίβα

χαρτιού

χωρά

στο

δίσκο

χαρτιού

κι

ότι

δεν

ξεπερνά

το

πάνω

άκρο

του

οδηγού

πλάτους

χαρτιού

.

10.

Βεβαιωθείτε

ότι

οι

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

και

το

µ

έγεθος

και

ο

τύπος

χαρτιού

συ

µ

φωνούν

µ

ε

το

χαρτί

που

έχει

τοποθετηθεί

στο

δίσκο

χαρτιού

.

∆είτε

τις

παρακάτω

εργασίες

για

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

τον

έλεγχο

και

την

αλλαγή

αυτών

των

ρυθ

µ

ίσεων

.

11.

∆οκι

µ

άστε

να

εκτυπώσετε

ξανά

.

Προβλή

µ

ατα

µ

ε

το

χαρτί

95

Αν

τι

µ

ετώ

π

ιση

προβ

λη

µ

άτων

background image

Για

να

ορίσετε

το

µ

έγεθος

χαρτιού

1.

Βεβαιωθείτε

ότι

έχετε

τοποθετήσει

χαρτί

στο

δίσκο

εισόδου

.

2.

Στο

µ

ενού

Αρχείο

στην

εφαρ

µ

ογή

λογισ

µ

ικού

,

κάντε

κλικ

στην

επιλογή

Εκτύπωση

.

3.

Βεβαιωθείτε

ότι

έχετε

επιλέξει

το

σωστό

εκτυπωτή

.

4.

Κάντε

κλικ

στο

κου

µ

πί

που

ανοίγει

το

παράθυρο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

Ανάλογα

µ

ε

την

εφαρ

µ

ογή

λογισ

µ

ικού

που

χρησι

µ

οποιείτε

,

το

συγκεκρι

µ

ένο

κου

µ

πί

µ

πορεί

να

ονο

µ

άζεται

Ιδιότητες

,

Επιλογές

,

Ρύθ

µ

ιση

εκτυπωτή

,

Εκτυπωτής

ή

Προτι

µ

ήσεις

.

5.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

∆υνατότητες

.

6.

Στην

περιοχή

Επιλογές

αλλαγής

µ

εγέθους

,

κάντε

κλικ

στο

κατάλληλο

µ

έγεθος

χαρτιού

από

τη

λίστα

Μέγεθος

.

Στον

επό

µ

ενο

πίνακα

αναφέρονται

οι

προτεινό

µ

ενες

ρυθ

µ

ίσεις

µ

εγέθους

χαρτιού

για

τους

διάφορους

τύπους

χαρτιού

που

µ

πορείτε

να

τοποθετήσετε

στο

δίσκο

εισόδου

.

Μην

παραλείψετε

να

ανατρέξτε

στην

εκτετα

µ

ένη

λίστα

επιλογών

στη

λίστα

Μέγεθος

για

να

δείτε

εάν

υπάρχει

ήδη

καθορισ

µ

ένο

µ

έγεθος

για

το

χαρτί

που

χρησι

µ

οποιείτε

.

Τύπος

χαρτιού

Προτεινό

µ

ενες

ρυθ

µ

ίσεις

µ

εγέθους

χαρτιού

Χαρτί

φωτοαντιγραφικό

,

διαφόρων

χρήσεων

ή

απλό

Letter

ή

A4

Φάκελοι

Κατάλληλο

µ

έγεθος

φακέλου

στη

λίστα

Χαρτιά

για

ευχετήριες

κάρτες

Letter

ή

A4

Κάρτες

ευρετηρίου

Κατάλληλο

µ

έγεθος

κάρτας

στη

λίστα

(

εάν

τα

µ

εγέθη

που

αναφέρονται

στη

λίστα

δεν

είναι

κατάλληλα

, µ

πορείτε

να

ορίσετε

ένα

προσαρ

µ

οσ

µ

ένο

µ

έγεθος

χαρτιού

)

Χαρτί

εκτυπωτή

ψεκασ

µ

ού

Letter

ή

A4

Σιδερότυπα

Letter

ή

A

Ετικέτες

Letter

ή

A4

Letterhead

Letter

ή

A4

Φωτογραφικό

χαρτί

για

πανόρα

µ

α

Κατάλληλο

µ

έγεθος

πανορά

µ

ατος

στη

λίστα

(

εάν

τα

µ

εγέθη

που

αναφέρονται

στη

λίστα

δεν

είναι

κατάλληλα

, µ

πορείτε

να

ορίσετε

ένα

προσαρ

µ

οσ

µ

ένο

µ

έγεθος

χαρτιού

)

Φωτογραφικά

χαρτιά

10 x 15

εκ

. (µ

ε

προεξοχή

), 4 x 6

ίντσες

ε

προεξοχή

), letter,

A4

ή

κατάλληλο

µ

έγεθος

στη

λίστα

Φιλ

µ

διαφανειών

Letter

ή

A4

Χαρτιά

προσαρ

µ

οσ

µ

ένου

µ

εγέθους

Προσαρ

µ

οσ

µ

ένο

µ

έγεθος

χαρτιού

Κεφάλαιο

11

96

Αντι

µ

ετώπιση

προβλη

µ

άτων

Αν
τι

µ

ετ

ώπιση

προβλη

µ

άτων

background image

Για

να

επιλέξετε

συγκεκρι

µ

ένο

τύπο

χαρτιού

1.

Ανοίξτε

το

Παράθυρο

διαλόγου

"

Ιδιότητες

εκτυπωτή

"

.

2.

Επιλέξτε

την

καρτέλα

Χαρακτηριστικά

.

3.

Επιλέξτε

Περισσότερα

στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Τύπος

χαρτιού

και

,

στη

συνέχεια

,

επιλέξτε

τον

τύπο

χαρτιού

που

θέλετε

να

χρησι

µ

οποιήσετε

.

4.

Επιλέξτε

OK

.

5.

Επιλέξτε

όποιες

άλλες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

θέλετε

και

,

στη

συνέχεια

,

πατήστε

OK

.

Αιτία

:

Υπήρχε

πρόβλη

µ

α

µ

ε

το

χαρτί

που

είχε

τοποθετηθεί

στο

δίσκο

χαρτιού

ή

υπήρχε

αναντιστοιχία

στις

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

.

Εάν

τα

παραπάνω

δεν

έλυσαν

το

πρόβλη

µ

α

,

δοκι

µ

άστε

την

επό

µ

ενη

λύση

.

Λύση

4:

Χρησι

µ

οποιήστε

το

κιτ

καθαρισ

µ

ού

τροφοδότησης

χαρτιού

της

HP

Λύση

:

Ορισ

µ

ένα

προϊόντα

Deskjet

απαιτούν

τη

χρήση

ενός

ειδικού

κιτ

που

αποκαλείται

"

κιτ

καθαρισ

µ

ού

τροφοδότησης

χαρτιού

της

HP",

για

τον

καθαρισ

µ

ό

των

κυλίνδρων

τροφοδότησης

χαρτιού

και

την

επίλυση

αυτού

του

προβλή

µ

ατος

.

Για

να

δείτε

εάν

αυτό

αφορά

το

προϊόν

σας

, µ

εταβείτε

στη

διεύθυνση

:

www.hp.com/

support

.

Αναζητήστε

το

όνο

µ

α

"HP Paper Feed Cleaning Kit"

για

να

δείτε

περισσότερες

πληροφορίες

για

αυτό

το

κιτ

και

να

ελέγξετε

εάν

απαιτείται

για

το

προϊόν

σας

.

Αιτία

:

Οι

κύλινδροι

τροφοδότησης

χαρτιού

ήταν

βρό

µ

ικοι

και

έπρεπε

να

καθαριστούν

µ

ε

το

κιτ

καθαρισ

µ

ού

τροφοδότησης

χαρτιού

της

HP.

Εάν

τα

παραπάνω

δεν

έλυσαν

το

πρόβλη

µ

α

,

δοκι

µ

άστε

την

επό

µ

ενη

λύση

.

Λύση

5:

Καθαρίστε

τους

κυλίνδρους

Λύση

:

Καθαρίστε

τους

κυλίνδρους

.

Βεβαιωθείτε

ότι

διαθέτετε

τα

παρακάτω

υλικά

:

Ύφασ

µ

α

χωρίς

χνούδι

ή

κάποιο

µ

αλακό

υλικό

που

δεν

αποσυντίθεται

και

δεν

αφήνει

ίνες

.

Απεσταγ

µ

ένο

,

φιλτραρισ

µ

ένο

ή

ε

µ

φιαλω

µ

ένο

νερό

.

Προβλή

µ

ατα

µ

ε

το

χαρτί

97

Αν

τι

µ

ετώ

π

ιση

προβ

λη

µ

άτων

background image

Για

να

καθαρίσετε

τους

κυλίνδρους

1.

Απενεργοποιήστε

το

προϊόν

και

βγάλτε

το

καλώδιο

τροφοδοσίας

.

2.

Αφαιρέστε

την

πίσω

θύρα

για

να

αποκτήσετε

πρόσβαση

στους

κυλίνδρους

.

3.

Βουτήξτε

ένα

ύφασ

µ

α

χωρίς

χνούδι

σε

απιονισ

µ

ένο

ή

απεσταγ

µ

ένο

νερό

και

στύψτε

το

.

4.

Καθαρίστε

τους

λαστιχένιους

κυλίνδρους

για

να

αφαιρέσετε

τη

σκόνη

ή

τη

συσσώρευση

βρο

µ

ιάς

.

5.