HP Deskjet D2530 Printer - Ο εκτυπωτής τυπώνει σε πολλά φύλλα ταυτόχρονα

background image

Επανατοποθετήστε

την

πίσω

θύρα

.

Πιέστε

απαλά

τη

θύρα

προς

τα

ε

µ

πρός

µ

έχρι

να

κλείσει

.

6.

Συνδέστε

το

καλώδιο

τροφοδοσίας

και

ενεργοποιήστε

το

προϊόν

.

7.

∆οκι

µ

άστε

να

εκτυπώσετε

ξανά

.

Αιτία

:

Οι

κύλινδροι

ήταν

βρό

µ

ικοι

και

έπρεπε

να

καθαριστούν

.

Εάν

τα

παραπάνω

δεν

έλυσαν

το

πρόβλη

µ

α

,

δοκι

µ

άστε

την

επό

µ

ενη

λύση

.

Λύση

6:

Επικοινωνήστε

µ

ε

την

υποστήριξη

της

HP

για

σέρβις

Λύση

:

Εάν

έχετε

ολοκληρώσει

όλα

τα

βή

µ

ατα

που

περιγράφονται

στις

προηγού

µ

ενες

λύσεις

,

επικοινωνήστε

µ

ε

την

υποστήριξη

της

HP

για

σέρβις

.

Μεταβείτε

στη

διεύθυνση

:

www.hp.com/support

.

Εάν

σας

ζητηθεί

,

επιλέξτε

τη

χώρα

/

περιοχή

σας

και

κάντε

κλικ

στο

Επικοινωνία

µ

ε

την

HP

για

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

το

πώς

να

ζητήσετε

τεχνική

υποστήριξη

.

Αιτία

:

Το

προϊόν

σας

χρειάζεται

σέρβις

.

Ο

εκτυπωτής

τυπώνει

σε

πολλά

φύλλα

ταυτόχρονα

Εάν

ο

εκτυπωτής

εκτυπώνει

σε

πολλά

φύλλα

ταυτόχρονα

,

ελέγξτε

τα

ακόλουθα

:

Βάρος

χαρτιού

Το

χαρτί

ενδέχεται

να

έχει

τοποθετηθεί

εσφαλ

µ

ένα

Βάρος

χαρτιού

Ο

εκτυπωτής

ενδέχεται

να

τυπώνει

ταυτόχρονα

σε

πολλά

φύλλα

χαρτιού

,

εάν

το

χαρτί

έχει

βάρος

µ

ικρότερο

από

το

συνιστώ

µ

ενο

.

Χρησι

µ

οποιήστε

χαρτί

µ

ε

βάρος

εντός

των

συνιστώ

µ

ενων

προδιαγραφών

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

,

δείτε

Βάρος

χαρτιού

.

Κεφάλαιο

11

98

Αντι

µ

ετώπιση

προβλη

µ

άτων

Αν
τι

µ

ετ

ώπιση

προβλη

µ

άτων

background image

Το

χαρτί

ενδέχεται

να

έχει

τοποθετηθεί

εσφαλ

µ

ένα

Ο

εκτυπωτής

εκτυπώνει

σε

πολλά

φύλλα

ταυτόχρονα

εάν

το

χαρτί

έχει

τοποθετηθεί

περισσότερο

από

όσο

πρέπει

στο

πίσω

µ

έρος

του

εκτυπωτή

ή

εάν

ο

οδηγός

χαρτιού

δεν

εφαρ

µ

όζει

σταθερά

στο

χαρτί

.

Τοποθετήστε

το

χαρτί

µ

έσα

στο

δίσκο

χαρτιού

,

σπρώχνοντας

το

χαρτί

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

και

,

στη

συνέχεια

,

εφαρ

µ

όστε

τον

οδηγό

χαρτιού

σταθερά

στην

άκρη

της

στοίβας

χαρτιού

.

Ο

εκτυπωτής

ενδέχεται

επίσης

να

εκτυπώνει

πολλά

φύλλα

,

όταν

υπάρχουν

διαφορετικοί

τύποι

χαρτιού

στον

εκτυπωτή

.

Για

παράδειγ

µ

α

,

το

φωτογραφικό

χαρτί

µ

πορεί

να

ανα

µ

ειχθεί

µ

ε

το

απλό

χαρτί

.

Αδειάστε

το

δίσκο

χαρτιού

και

τοποθετήστε

µ

όνο

τον

τύπο

χαρτιού

που

είναι

κατάλληλος

για

το

έγγραφο

που

θέλετε

να

εκτυπώσετε

.

Οι

φωτογραφίες

δεν